zamknij

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

.

DEFINICJE 

1. Usługodawca – Drukarnia Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.dobrzedrukuj.pl prowadzona jest przez spółkę INADRUKUJ.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Marii Bohuszewiczówny 13, 03-665 Warszawa, KRS 0000691587, NIP: 5242838100, REGON: 36810685100000, wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł, numer telefonu: +48 573 178 380 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@dobrzedrukuj.pl

2. Użytkownik – osoba zakładająca konto w domenie dobrzedrukuj.pl. 

3. Klient – w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. Konto – utworzone na domenie www.dobrzedrukuj.pl konto prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę identyfikowane przez login i zastrzeżone hasłem wybranym przez Użytkownika, będące zbiorem zasobów oraz informacji o działaniach użytkownika na domenie dobrzedrukuj.pl

5. SKLEP PARTNERSKI - Sklep utworzony w serwisie www.dobrzedrukuj.pl dostępny dla każdego zarejestrowanego użytkownika, dzięki któremu Użytkownik sprzedaje grafiki klientom poprzez domenę www.dobrzedrukuj.pl   

6. Grafika – treści graficzne dostarczone przez Użytkownika do dalszej sprzedaży klientowi. Mogą zawierać one: tekst, grafikę, zdjęcie lub połączenie tych opcji 

7. Asortyment – Produkty które są pozbawione nadruków i dostępne do wykorzystania dla użytkownika na które można nanieść grafikę. 

8. Dostawca usług płatniczych – podmiot współpracujący z Usługodawcą świadczący dla niego usługi obsługi płatności za zamówienie klientów

9. Cena – wysokość kwoty za jaką Użytkownik sprzedaje grafiki za pośrednictwem domeny www.dobrzedrukuj.pl 

Postanowienia: 

1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: 

- SKLEP PARTNERSKI MOŻE ZAŁOŻYĆ 

- ROZLICZENIE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A USŁUGODAWCĄ 

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UMIESZCZONE SKLEPIE PARTNERSKIM

- WYKORZYSTANIE GRAFIK ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA I USŁUGODAWCY 

- PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

- PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY  

SKLEP PARTNERSKI MOŻE ZAŁOŻYĆ 

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

ROZLICZENIE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A USŁUGODAWCĄ 

Użytkownik po wgraniu grafik i stworzeniu produktów sam ustala cenę za jaką będzie sprzedawał klientowi grafiki które będą mogły być nadrukowane na produkty dostępne w domenie www.dobrzedrukuj.pl . Wypłata środków zależy od osobowości prawnej Użytkownika. 

Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą wystawia usługodawcy FV do opłacenia. 

Użytkownik nie prowadzący działalności gospodarczej otrzyma wynagrodzenie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy podlegającą potrąceniu i odprowadzeniu przez Usługodawcę do urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wypłata nagromadzonych środków musi spełnić warunki możliwe do jej wykonania. 

Warunek 1 – wypłata realizowana jest co 30 dni na podstawie poprawnie wystawionej Faktury VAT lub rachunku wystawionego przez Użytkownika i przesłanego droga elektroniczną do Usługodawcy z terminem płatności 14 dni od momentu wystawienia i dostarczenia rachunku do Usługodawcy.

Warunek 2- minimalna kwota do wypłaty w okresie 30 dni 1000,00 zł netto 

Warunek 3- minimalna kwota wypłacana co 90 dni 250,00 zł netto – mniejsze kwoty mogą być wypłacone lecz wtedy Użytkownik pokrywa koszty przelewu oraz logistyczne w wysokości 10,00 zł netto. 

Usługodawca pobiera 20% prowizji od sprzedanej każdej grafiki przez Użytkownika dlatego wystawiona Faktura VAT lub rachunek musi być pomniejszona o kwotę prowizji Usługodawcy. 

Od każdej sprzedanej sztuki zostanie zapłacony podatek VAT w wysokość 23% i kwota po odjęciu podatku będzie kwotą do wyliczenia prowizji dla Usługodawcy.

Jeżeli klient zapłaci za grafikę 20,00 zł brutto kwota do wyliczenia prowizji będzie wynosić 20,00 zł / 1,23 = 1,26 zł netto. Prowizja dla usługodawcy od tej kwoty wyniesie 16,26 zł netto * 1,20 = 3,25 zł.

Kwota pozostała do wypłaty dla Użytkownika to 16,26 zł – 3,25 zł = 13,01 zł.

W przypadku rachunku będzie to kwota końcowa, dla firmy odpowiednio powiększona o podatek VAT 23%.

Prowizja którą pobiera Usługodawca jest jedyną płatnością jaką ponosi Użytkownik. Koszty utrzymania serwisu obsługi płatności oraz koszty realizacji zamówień w tym wysyłkę ponosi Usługodawca. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UMIESZCZONE SKLEPIE PARTNERSKIM

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za grafiki umieszczone w Sklepie Partnerskim łącznie z odpowiedzialnością karną za umieszczenie grafik nie zgodnych z Polskim prawem oraz grafik do których sam nie posiada praw autorskich. 

WYKORZYSTANIE GRAFIK ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ  USŁUGODAWCY 

Usługodawca zobowiązuje się iż grafiki zamieszczone przez użytkownika będą wykorzystane w celach nadruku na produkty dostępne w domenie www.dobrzedrukuj.pl i nie będą udostępnione ani odsprzedane nigdzie więcej bez wiedzy oraz pisemnej zgody Użytkownika.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma obowiązek poprawnie wystawiać przedmioty do sprzedaży zgodnie z instrukcją wprowadzania przedmiotów dostępną w domenie www.dobrzedrukuj.pl

2. Użytkownik jest zobowiązany do wgrania grafik produkcyjnych zgodnych z danymi technicznymi i wymogami drukarni na serwer Usługodawcy maksymalnie w ciągu 24h od wystawienia produktu do sprzedaży 

3. Użytkownik ma prawo do dodawania oraz usuwania grafik wedle własnego uznania jeżeli są one zgodne z regulaminem oraz Polskim prawem 

4. Użytkownik ma prawo usunięcia konta bez podania przyczyny 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY  

1. Usługodawca ma obowiązek w ciągu 24h w dni robocze do zatwierdzenia zarejestrowanego Sklepu Partnerskiego w domenie dobrzedrukuj.pl 

2. Usługodawca ma obowiązek w ciągu 24h w dni robocze do zatwierdzenia do sprzedaży produktu wprowadzonego przez użytkownika lub przesłania uwag do produktu. 

3. Usługodawca ma prawo do nie zatwierdzenia sklepu mając przesłanki iż osoba zakładająca sklep nie ma ukończonych 18 lat lub jego prawa są ograniczone. 

4. Usługodawca ma prawo do nie zatwierdzenia grafiki mając przesłanki iż Użytkownik nie posiada do nich praw autorskich lub są one nie zgodne z Polskim prawem. 

0